شهرستان ها
اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان
نام مدیر:عيسي جعفري گيو
آدرس:بيرجند- بلوار صنعت و معدن - سايت اداري -
کدپستی:9719854593
شماره تماس:05632400140
شماره فکس:05632400160
Powered by DorsaPortal