شهرستان ها
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي
نام مدیر:عليرضا نصر آبادي
آدرس:بيرجند ـ خيابان ارتش
کدپستی:9717699143
شماره تماس:32390901
شماره فکس:32226181
Powered by DorsaPortal