شهرستان ها
اداره كل پزشكي قانوني خراسان جنوبي
نام مدیر:دكتر مصطفي جعفرزاده
آدرس:بيرجند- خيابان شهيد مدرس- انتهاي مدرس 8- تيمورپور 4
کدپستی:9713683983
شماره تماس:05632213870
شماره فکس:05632220350
Powered by DorsaPortal