شهرستان ها
دانشگاه بيرجند
نام مدیر:دكتر خليل خليلي
آدرس:بيرجند، انتهاي بلوار دانشگاه ـ پرديس دانشگاه بيرجند
کدپستی:97175/615
شماره تماس:51 ـ 32202049 - 056
شماره فکس:32202517 - 056
Powered by DorsaPortal