شهرستان ها
اداره كل ثبت احوال خراسان جنوبي
نام مدیر:مجتبي فاطمي
آدرس:بيرجند- بلوار صنعت و معدن- مجتمع سايت اداري
کدپستی:9719854635
شماره تماس:0563240050
شماره فکس:05632400056
Powered by DorsaPortal