خدمات الکترونیک
واگذاری انشعاب آب
شرح خدمت:
این فرآیند برای ارائه خدمت واگذاری انشعاب آب با رعایت مفاد بند17-4 و 23-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب صورت می پذیرد
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک / معرفی نامه رسمی نماینده دستگاه متقاضی
تصویر سند مالکیت یا مدارک مثبته مالکیت
تصویر پروانه یا پایان کار ساختمان
مجوزهای لازم از دستگاه های مرتبط
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal