خدمات الکترونیک
بيمه حادثه و عمر كاركنان و بازنشستگان دولت
شرح خدمت:
دستگاههاي اجرايي مي توانند با مراجعه به سايت www.cspf.ir نسبت به عقد قرارداد بيمه عمر و حادثه براي كاركنان شاغل و بازنشستگان خود اقدام نمايند
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ليست افراد بيمه شده
 
فيش هاي واريزي
قرارداد كه به امضا مديركل سازمان مربوطه رسيده باشد
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal