خدمات الکترونیک
دريافت اطلاعات قبض از طريق تلفن گويا
شرح خدمت:
مشتركين مي توانند با تماس با تلفن گوياي 32392393 و32400540 اطلاعات آخرين صورتحساب گاز خود را دريافت نمايند.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal