خدمات الکترونیک
معرفی برترین های حوزه کار و تعاون
شرح خدمت:
ر این خدمت کارافرینان کشور اطلاعات خود را در سامانه ثبت میکنند و پس از بررسی توسط کارگروه های مشخص شده و داوری ،برترینهای آنان انتخاب می شوند و در جشنواره کارآفرینان برتر از آنان تقدیر می گرد
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
عکس ، شناسنامه ، مستندات مربوط به آموزشهای مربوط به جشنواره و مستندات تخصصی مربوط به جشنواره ها
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal