خدمات الکترونیک
نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی ها
شرح خدمت:
اولین و مهم ترین رکن شرکت تعاونی مجمع می باشد که مهم ترین تصمیمات برای تعاونی در آن اتخاذ می گردد وظیفه نظارت در مجامع و انتخابات تعاونی ها با این وزارتخانه می باشد.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
شناسنامه،کارت ملی،مستندات لازم
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal