خدمات الکترونیک
صدور یا تمدید مجوز فعالیت مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی
شرح خدمت:
صدور و تمدید مراکز مشاوره ،کافه کار آفرینی ،شتاب دهنده ، فضای کاری مشترک و کافه کارآفرینی - ثبت ارائه درخواست تائید صلاحیت ازسوی شرکت و تشکیل پرونده در انجمن صنفی عضوکانون سراسری. در صورت عدم وجود انجمن صنفی در استان توسط دبیرخانه اداره کل استان این امر صورت می گیرد. - تایید دبیرخانه و ارسال به دبیرخانه هیات فنی - تائید صلاحیت وصدورمجوز و تحویل به متقاضی به همراه نام کاربری و رمز عبور
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

- ارائه طرح و مدل کسب و کار مرکز مشاوره متناسب با زمینه های فعالیت مورد تقاضا

- ارائه مشخصات تمامی اعضای کادر فنی مراکز مشاوره مطابق با ماده 6 دستورالعمل

 

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal