خدمات الکترونیک
ارائه معرفی نامه به مددجوی تحت پوشش جهت معافیت سربازی
شرح خدمت:
ارائه معرفی نامه به مددجوی تحت پوشش جهت معافیت سربازی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

ارائه معرفی نامه به مددجوی تحت پوشش جهت معافیت سربازی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal