خدمات الکترونیک
صدور مجوز تهیه و حمل زغال
شرح خدمت:
استفاده از هیزم سوخت، مازاد مقطوعات و چوب آلات حاصل از تخریب ساختمان های چوبی قدیمی برای تولید ذغال
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
 احراز هویت از طریق سامانه  افراد حقوقی : ارائه مدارک مربوط به ثبت شرکت، موسسین شرکت ، نماینده معرفی شده از دستگاهها. ارائه در خواست کتبی و مستندات برابر دستورالعمل احداث کوره ذغال
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal