خدمات الکترونیک
صدور یا تمدید گواهی بهداشتی دامداری های روستایی و غیر صنعتی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید گواهی بهداشتی دامداری‏های روستایی و غیرصنعتی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مدارک خواسته شده در سامانه

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal