خدمات الکترونیک
تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب
شرح خدمت:
افزایش یا کاهش تعداد واحد مسکونی براساس مدارک ارائه شده
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1. سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر


2. مدارک مستند جهت تعیین منطقه شهرداری یا شهر ـ جوازساخت یا پایان¬کار


3. مدارک مستند جهت تعیین تعداد واحد


4. کارت ملی مالک


5. آخرین قبض آب یا ارایه شماره اشتراک (پرونده)

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal