خدمات الکترونیک
توسعه زراعت چوب در اراضی مستثنیات
شرح خدمت:
طرحی است حمایتی با هدف تولید چوب(مصارف مختلف صنعتی و ...) و کاهش فشار بهره برداری از سطح جنگل طبیعی کشور با بسته های حمایتی از جمله پرداخت کمک های فنی و اعتباری و تامین نهال یارانه دار و اعمال پوشش بیمه توسط زارعین اجرا می گردد.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
افراد حقیقی : احراز هویت از طریق سامانه افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت مدارک مربوط به نماینده معرفی شده از دستگاهها،درخواست کتبی،ارائه کتابچه طرح مصوبه اداره جنگل کاری و جنگلداری اداره کل منابع طبیعی استان-وضعیت مالکیت معتبر عرصه اجرای طرح معرفی نامه و ارائه قرارداد اجرای طرح مصوب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal