خدمات الکترونیک
بانك اطلاعات نخبگان كشور
شرح خدمت:
صندوق بازنشستگي كشوري به منظور شناسايي نخبگان بازنشسته خود اقدام به ايجاد بانك اطلاعاتي نموده است. در راستاي تحقق اين مهم ، با تمركز بخشيدن به سرمايه عظيم انساني با تجربه اي بس گران سنگ قادر خواهد بود يك از بزرگترين مراكز مشاوره ايران اسلامي را انتظام بخشد.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
حكم بازنشستگي
 
اسكن مدارك دال بر فعاليت هاي ويژه در زمان بازنشستگي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal