خدمات الکترونیک
مایه کوبی ،سم پاشی و ضدعفونی دام و اماکن دامی
شرح خدمت:
مایه کوبی دام ها، سم پاشی و ضدعفونی دام و اماکن دامی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک خواسته شده در سامانه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal