خدمات الکترونیک
تغییر مکان کنتور آب
شرح خدمت:
جابجایی کنتور و سیفون فاضلاب، تغییر سطح انشعاب، تغییر مسیر انشعاب
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1. آخرین قبض آب یا ارایه شماره اشتراک (پرونده)


فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal