خدمات الکترونیک
صدور یا تمدید گواهی سامانه های بهداشتی دامپزشکی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید گواهی سامانه ‏های بهداشتی دامپزشکی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک خواسته شده در سامانه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal