خدمات الکترونیک
فروش آب تانکری
شرح خدمت:
فروش آب سیار از طریق تانکر
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1. تکمیل فرم درخواست


2. فیش واریزی پرداخت هزینه

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal