خدمات الکترونیک
سامانه انبارداري محصولات كشاورزي
شرح خدمت:
در اقتصاد حلقه اي از زنجيره توليد ،انتقال ،توزيع و مصرف به شمار رفته و نقش اتصال واسط رادر انتقال كالا از مبداءتوليد تا بازار مصرف و سپس توزيع را بعهده دارد
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal