خدمات الکترونیک
صدور مجوز تغيير مالكيت خودروهاي دولتي
شرح خدمت:
پس از انتقال خودرو بين دستگاههاي اجرايي با كسب مجوز كميسيون ماده 2 اسناد خودروها بنام دستگاه گيرنده تغير مالكيت يافته و پلاك خودرو ها نيز تعويض مي گردند. در مرحله اول پس از اخذ نامه درخواست انتقال خودرو، مدارك و مستندات ارسالي مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از تكميل بودن مدارك موضوع جهت بررسي دركميسيون ماده 2 طرح مي گردد. پس از صدور مجوز كميسيون مذكور مبني بر موافقت با انتقال خودرو، طي نامه اي به پليس راهور ناجا مشخصات خودرو به منظورتعويض پلاك و تغيير مالكيت به نام دستگاه انتقال گيرنده اعلام مي گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1-درخواست از سوي مقام مجاز دستگاه اجرايي،2-تصاوير اسنادمالكيت خودروهاي انتقال يافته 3-تصوير صورتجلسه كميسيون ماده 2 درخصوص خودروهاي انتقالي

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal