خدمات الکترونیک
صدور مجوز پيشكاري قنات
شرح خدمت:
صدور مجوز پيشكاري قنات
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست متقاضي ، فيش هزينه كارشناسي، مدارك مالكيتي، تعهدات لازم و فرم شماره1
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal