خدمات الکترونیک
صدورمجوز لايروبي قنات
شرح خدمت:
صدورمجوز لايروبي قنات
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست متقاضي ، فيش هزينه كارشناسي، مدارك مالكيتي، تعهدات لازم و فرم شماره1
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal