خدمات الکترونیک
فرآيند برگزاري فراخوان و مزايده جهت واگذاري زمين
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/308/1-1 عنوان خدمت: فرآيند برگزاري فراخوان و مزايده جهت واگذاري زمين حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند: اداره بانك زمين واحد هاي مرتبط در فرآيند: اداره بانك زمين – روابط عمومي-اداره ارزيابي-اداره واگذاري- هيات نمايندگي ورودي هاي فرآيند: دستور مديريت املاك و حقوقي -ليست پلاكها خروجي هاي فرآيند: انتشار آگهي فراخوان يا مزايده مشتري هاي فرآيند: اداره كل
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل انجام فرايند مطابق با شناسنامه خدمت به شرح ذيل :
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal