خدمات الکترونیک
تحويل اراضي ملي از اداره منابع طبيعي
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/310/1-1 عنوان خدمت تحويل اراضي ملي از اداره منابع طبيعي حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند: اداره فني و شناسايي واحد هاي مرتبط در فرآيند: اداره فني و شناسايي ورودي هاي فرآيند: ورودي هاي فرايند: درخواست جهت تحويل اراضي ملي داخل محدوده شهر خروجي هاي فرآيند: تحويل صورتجلسه تحويل و تحول اراضي ملي و نقشه اجراي مقررات مشتري هاي فرآيند: اداره كل
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مراحل انجام فرايند مطابق با شناسنامه خدمت به شرح ذيل :

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal