خدمات الکترونیک
تغيير قطر انشعاب
شرح خدمت:
افزايش يا كاهش قطر انشعاب موجود به درخواست مشترك (با رعايت بند 21-4 آئين نامه عملياتي)
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal