خدمات الکترونیک
واگذاري زمين از طريق ماده 22 الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (تفريحي و توريستي)
شرح خدمت:
كد خدمت KHJ/030/320/1-1 عنوان خدمت: واگذاري زمين از طريق ماده 22 الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(تفريحي و توريستي) حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند اداره واگذاري – مديريت املاك واحد هاي مرتبط در فرآيند اداره واگذاري – مديريت املاك زمان مطلوب فرآيند 2 ماه ورودي هاي فرآيند: 1) موافقتنامه اصولي 2) طرح و اعتبار مصوب صادرشده از مرجع ذيربط خروجي هاي فرآيند: انعقاد قرارداد مشتري هاي فرآيند: بخش خصوصي و نهادهاي دولتي
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل اجراي فرايند مطابق با شناسنامه خدمت به شرح ذيل :
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal