خدمات الکترونیک
واگذاري زمين از طريق ماده 100 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/321/1-1 عنوان خدمت: واگذاري زمين از طريق ماده 100 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند: اداره واگذاري – مديريت املاك واحد هاي مرتبط در فرآيند اداره واگذاري – مديريت املاك زمان مطلوب فرآيند: 2 ماه ورودي هاي فرآيند: 1) موافقتنامه اصولي 2) طرح و اعتبار مصوب صادرشده از مرجع ذيربط خروجي هاي فرآيند: انعقاد قرارداد مشتري هاي فرآيند: بخش خصوصي و نهادهاي دولتي
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل اجراي فرايند مطابق با شناسنامه خدمت به شرح ذيل :
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal