خدمات الکترونیک
واگذاري زمين در اجراي احكام قطعي قضايي و ديوان عدالت اداري
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/323/1-1 عنوان خدمت: واگذاري زمين در اجراي احكام قطعي قضايي و ديوان عدالت اداري حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند اداره حقوقي - اداره واگذاري واحد هاي مرتبط در فرآيند: اداره حقوقي- اداره واگذاري – هيات نمايندگي زمان مطلوب فرآيند ساعت ورودي هاي فرآيند: 1) كپي و اصل اسناد شناسايي شخص(شناسنامه و كارت ملي) 2) حكم قضايي يا ديوان عدالت اداري خروجي هاي فرآيند: انعقاد قرارداد واگذاري يا انتقال قطعي زمين مشتري هاي فرآيند: شهروندان
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل اجراي فرايند مطابق با شناسنامه خدمت به شرح ذيل :
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal