خدمات الکترونیک
واگذاري زمين و مسكن از طريق قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آئين نامه اجرايي آن
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/325/1-1 عنوان خدمت: واگذاري زمين و مسكن از طريق قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آئين نامه اجرايي آن حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند: اداره واگذاري – مديريت مسكن واحد هاي مرتبط در فرآيند: اداره واگذاري – مديريت مسكن زمان مطلوب فرآيند 1 سال ورودي هاي فرآيند: 1) كپي و اصل اسناد شناسايي(شناسنامه و كارت ملي) متقاضي و همسر 2) چك تضميني و يا ضمانت نامه بانكي به مبلغ 5 درصد قيمت كارشناسي خروجي هاي فرآيند: انعقاد قرارداد مشتري هاي فرآيند: شهروندان
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل اجراي فرايند مطابق با شناسنامه خدمت به شرح ذيل :
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal