خدمات الکترونیک
ساماندهي و بهسازي نماها ، جداره ها و منظر شهري ، مناسب سازي محيط و معابر
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/204/1-1 عنوان خدمت: ساماندهي و بهسازي نماها ، جداره ها و منظر شهري ، مناسب سازي محيط و معابر حوزه خدمت: مديريت شهرسازي متصدي فرآيند كميته ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري واحد هاي مرتبط در فرآيند: كميته ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري – كميسيون ماده 5 زمان مطلوب فرآيند: 1 ماه ورودي هاي فرآيند: 1) ضوابط و مقررات مربوط به سيما، منظر و طراحي شهري 2) درخواست شهرداري جهت اجراي طرحهاي طراحي شهري 3) گزارشات، نقشه ها، عكسها و مدارك و مستندات طرح يا مورد مربوطه خروجي هاي فرآيند: ساماندهي نماهاي شهري، محورهاي شهري و پروژه هاي طراحي شهري مشتري هاي فرآيند: شهروندان شهرداري ها
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل اجراي فرايند مطابق با شناسنامه خدمت به شرح ذيل :
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal