خدمات الکترونیک
نظارت عاليه بر اجراي مقررات ملي ساختمان
شرح خدمت:
كد خدمت KHJ/030/410/1-1 عنوان خدمت نظارت عاليه بر اجراي مقررات ملي ساختمان حوزه خدمت مديريت شهرسازي متصدي فرآيند اداره نظام مهندسي واحد هاي مرتبط در فرآيند اداره نظام مهندسي زمان مطلوب فرآيند ساعت ورودي هاي فرآيند - شكايت از طرف شخص حقيقي يا حقوقي - دستور بررسي تخلف موردي از طرف وزارت - بازديدهاي سرزده و دورده اي خروجي هاي فرآيند گزارش تخلف مشتري هاي فرآيند اداره كل- شهرداري – ارگانهاي دولتي
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل اجراي فرايند مطابق با شناسنامه خدمت به شرح ذيل :
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal