خدمات الکترونیک
فرآيند بهسازي يك محور روستايي
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/109/1-1 عنوان خدمت: فرآيند بهسازي يك محور روستايي حوزه خدمت: مديريت ساخت و توسعه متصدي فرآيند: اداره نظارت بر ساخت راههاي روستايي واحد هاي مرتبط در فرآيند: اداره نظارت بر ساخت راههاي روستايي زمان مطلوب فرآيند: 1 سال ورودي هاي فرآيند: مطالبات مردمي، برنامه ريزي و سياستهاي كلان دولت خروجي هاي فرآيند: بهسازي يك محور روستايي مشتري هاي فرآيند: اهالي روستا
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل انجام كار مطابق شناسنامه خدمت به شرح ذيل : 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal