خدمات الکترونیک
مطالعه و احداث پروژه يك ساختمان دولتي
شرح خدمت:
كد خدمت KHJ/030/101/1-1 عنوان خدمت مطالعه و احداث پروژه يك ساختمان دولتي حوزه خدمت مديريت فني و اجرايي متصدي فرآيند مديريت فني و اجرايي اداره كل راه و شهرسازي استان واحد هاي مرتبط در فرآيند مديريت فني و اجرايي- اداره برنامه ريزي و بودجه- اداره پيمان و رسيدگي- اداره فني و مهندسي- اداره نظارت زمان مطلوب فرآيند 2 سال ورودي هاي فرآيند ابلاغ پروژه از سوي معاونت برنامه ريزي استان(منوط به تصويب پروژه در كميته برنامه ريزي شهرستان) خروجي هاي فرآيند مطالعه و احداث يك ساختمان دولتي مشتري هاي فرآيند دستگاههاي اجرايي استان
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل انجام كار مطابق شناسنامه خدمت به شرح ذيل: 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal