خدمات الکترونیک
سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي
شرح خدمت:
سامانه جامع خدمات مسافرتي به منظور ثبت اطلاعات و مديريت مجوزهاي بند ب كليه دفاتر و شركت هاي خدمات مسافرتي توسط معاو نت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايجاد شده است. لذا كليه دفاتر و شركت هاي خدمات مسافرتي مكلف به ثبت اطلاعات خود در اين سامانه مي باشند
نوع خدمت:
يكپارچه سازي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal