خدمات الکترونیک
سامانه جامع ايثارگران سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
شرح خدمت:
اطلاع رساني قوانين، مقررات، آيين نامه ها و ... به ايثارگران سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal