خدمات الکترونیک
سامانه ملي جام
شرح خدمت:
شناسايي و رهگيري اموال منقول فرهنگي- تاريخي كشور
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal