خدمات الکترونیک
پرداخت اینترنتی حامیان طرح اکرام
شرح خدمت:
حامیان طرح اکرام می توانند از طریق اینترنتی و از سایت portal.emdad.ir نسبت به پرداخت مبلغ مربوط به سرانه یتیم خود اقدام نمایند
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مراجعه به سایت اینترنتی  www.emdad.ir

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal