خدمات الکترونیک
سامانه ساختار شهرداري بيرجند
شرح خدمت:
در راستاي توجه ويژه دولت محترم مبني بر ارائه خدمات مطلوب و پاسخگويي سريع در بسترهاي الكترونيكي و تحت شبكه، اداره آمار و فن آوري اطلاعات شهرداري بيرجند برآن شد تا بالغ بريكصد خدمت الكترونيكي را با توجه به نيازشهروندي در قالب فرم هايي تهيـه و با استفاده از سامانه ساختار در اختيار همشهريان عزيز قرار دهد، در حال حاضر اكثر سـازمان هاي دولتي و خصوصي فعـاليت هاي خود را با استفاده از فناوري هاي روز پايه ريزي مي كنند. نظـر به اينكه تنها عامل ثابت دنياي امروز، تحـول و تغييرات مي باشد، لـذا فنـاوري اطلاعات به عنوان محصول اين تغييرات با شاخصه هايي چون پردازش، توزيع و به كارگيـري اطلاعات حضـور خود را در همـه عرصـه ها ثابت نموده است. ان شاءالله كه توانسته باشيم در جهت رفاه شهرونـدان محترم در عرصـه ارائه خـدمات مطلـوب و پاسخــگويي مناسب، گـامي برداشته و موجبات رضايت آنان را فراهم آورده باشيم. توجه: شهروند گرامي، بعد از ثبت درخواست خود، در هر يك از حوزه هاي شهـرداري بيرجند شماره پيگيـري دريافتي از سامانـه را به جهت اقدامات بعدي يادداشت و در صحت ورود اطلاعات به صورت كامل دقت لازم مبذول فرماييد.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal