خدمات الکترونیک
پذیرش حامی برای ایتام
شرح خدمت:
حامیان محترم می توانند از طریق سایت اینترنتی portal.emdda.ir وارد لینک خدمات الکترونیک شده و با انتخاب گزینه "پذیرش حامی" فرم پذیرش را تکمیل نمایند .سپس از طریق دفاتر امداد با حامی ارتباط برقرار شده و یتیم مطابق با خواسته انان به وی تخصیص داده می شود.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مراجعه به سایت اینترنتی www.emdad.ir

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal