خدمات الکترونیک
سامانه برخط مرخصي تاكسيرانان
شرح خدمت:
ورود به سامانه مذكور و تكميل فرم مرخصي تاكسيرانان در هر نقطه از كشور
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal