خدمات الکترونیک
ثبت و كنترل و رسيدگي به نقل و انتقال قبوض حج تمتع در سطح استان
شرح خدمت:
در اين فرايند بعد از مراجعه انتقال دهنده و انتقال گيرنده به دفاتر و شركتهاي خدمات زيارتي و ثبت در خواست نقل و انتقال در سامانه مربوطه ، دفتر خدمات زيارتي جهت طي مراحل بعدي و اخذ مجوز نقل و انتقال به همراه مدارك اخذ شده طبق دستورالعمل نقل و انتقال به مديريت حج وزيارت استان مراجعه وسپس در مديريت حج وزيارت بررسي و مجوزلازم به صورت الكترونيكي صادر مي گردد
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1. اصل شناسنه انتقال دهنده و انتقال گيرنده 2.اصل كارت ملي انتقال دهنده و انتقال گيرنده 3. اصل سند ثبت نامي حج تمتع 4. اصل صلح نامه 5. اصل تفاهم نامه امضاء شده طرفين نقل و انتقال
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal