خدمات الکترونیک
فرايند ثبت نام و اعزام زائران حج تمتع
شرح خدمت:
در اين فرايند مراحل ثبت نام و اعزام زائران به حج تمتع آمده است
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1. اصل شناسنامه 2. اصل كارت ملي 3.اصل سند ثبت نامي 4. اصل گذرنامه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal