خدمات الکترونیک
تأييد داروي اينترنتي
شرح خدمت:
تأييد داروي اينترنتي
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
برحسب نوع بيماري شخص، مدارك متفاوت مي باشد.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal