خدمات الکترونیک
رسیدگی به شکایات و گزارشات واصله با شناسه خدمت 12031070000
شرح خدمت:
1- رسیدگی و صدور حکم قطعیو اجرای آن مربوط به تخلفات صنفی ، قاچاق کالا و ارز و امور بهداشتی و درمانی پس از وصول گزارش های ارسالی از مراجع اعلام کننده و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی 2- نظارت و کنترل بر فعالیت های اقتصادی و اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع شهروندان محترم می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی http://tazirat135.ir شکوائیه و گزارش مردمی خود را ثبت ، کد پیگیری را اخذ و از روند شکایت یا گزارش مردمی خود اطلاع حاصل نمایند .
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
                     
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal