خدمات الکترونیک
وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
شرح خدمت:
به منظور ارتقا و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد برنامه هاي نرم افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه ICT؛ وجوهي از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تحت عنوان وجوه اداره شده تخصيص داده شده است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در چارچوب ضوابط و مقررات موجود و براي حمايت از پروژه ها و طرح هاي توسعه اي اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات بخش هاي خصوصي و تعاوني غير دولتي از محل اين منابع تسهيلاتي را به شركت‌هاي واجد شرايط اعطا مي‌كند.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal