خدمات الکترونیک
حمایت غذایی نیازمندان
شرح خدمت:
1. کمک به رفع سوء تغذیه کودکان مددجو زیر 5 سال 2. کمک به رفع سوء تغذیه مادران باردار وشیرده نیازمند
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

        1. کمک به رفع سوء تغذیه کودکان مددجو زیر 5 سال

        2. کمک به رفع سوء تغذیه مادران باردار وشیرده نیازمند

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal