خدمات الکترونیک
پرداخت حق بیمه های اجتماعی نیازمندان
شرح خدمت:
1. پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند 2. پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان طرح های اشتغال 3. پرداخت سهم بیمه خانوارهای دارای سرپرست زنان روستایی و عشایری نیازمند
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
                                           

1. پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند

2. پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان طرح های اشتغال

3. پرداخت سهم بیمه خانوارهای دارای سرپرست زنان روستایی و عشایری نیازمند

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal